Free Translation

elr01
Location: MAA-tila

Making Free Translations  ___ Tehdään Vapaita Käännöksiä

(English version below)

 

Avataan yhdessä dialogi käyttäen ääntä, kuvaa, ja piirustuksia. Evelyne Leblanc-Roberge ja lintulintu kutsuvat luomaan SUORAN ja VÄLITTÖMÄN reaktion taideteoksiin, jotka ovat esillä Vapaa käännös -näyttelyssä. Sinun taiteellinen vastauksesi antaa mahdollisuuden inspiraatiolle virrata vapaasti.

 

Milloin: Sunnuntai, 18.11.2018, klo. 13:00-16:00

Kenelle: kaikkien ikäisille

Missä: MAA-tila, Pääskylänrinne 10, 00500 Helsinki

Kielet: Suomi, englanti, ranska

Lisätietoa:

 

Resonanssi, väreily, kommunikaatio ilman sanoja. Dialogi meidän kesken, keskellämme, itsessämme, Vedä syvään henkeä. Jaetaan vaihtoehtoinen kieli, välitetään väreily kommunikaatioksi, rakentaen siltoja, yhteyksiä, resonanssi on kaikkialla ja kaiken aikaa. Ääni liikuttaa sinut lähemmäksi ydintä, jättäen taakseen materian rajoitteet. Muokkaamme tilaa läpi seinien, otamme kimmokkeen edestakaisin. Kuule mitä kuultavissa on, käännä oma äänesi kohti tilaa.

 

Teleskooppinen katselu, laajakulmaiset rakenteet.

Tässä hetkellisessä kollaasi/installaatio työpajassa luot vastauksen tarkasti rajattuun tilaan tai tilojen väliseen suhteeseen. Esim. tietty kulma galleriassa, tietty laatta lattiassa, oven kahva , kahden seinän välinen etäisyys. Tämä kollektiivinen kuvan tekemiseen ja tekstiin pohjautuva kokeilu tutkii tekstin käännöksiä kuvaksi ja toisin päin näyttelyssä esillä olevien töiden kontekstissa sekä synnyttää dialogeja materiaalien rajallisuudesta, että kysymyksiä saatavilla olemisesta.

Taiteilijoista:

 

Vapaita käännöksiä on näyttely, joka käyttää tulkinnan prosessia ollessamme vuorovaikutuksessa ja luodessamme uusia teoksia MAA-tilassa. Tilassa esillä olevat kerätyt teokset ovat vankien, ex-vankien ja henkilöiden, joiden elämään vangitsemisella on ollut vaikutus. Nähtävillä olevat teosten ehdotus on yleisölle käydä kiihkeää keskustelua, inspiroitua ja luoda luovasti aktivoitunut tila. Poikkitaiteellinen näyttely esittelee kansainvälisen kattauksen töitä MAA-tilassa marraskuun 15-29. sekä netissä.

 

lintulintu on kokeellinen. Identifioidumme heteroseksuaaliseksi ja etuoikeutetuksi ääni-duoksi, kaksi lintua-yksi kivi. Meillä on hintavat elektroniset välineet ja maalliset vartalomme, jotka yritämme saattaa harmoniaan. Huolimatta itseaiheutetun kärsimyksen tuottamasta valttikortista löydämme tiemme hyvän olon tunteeseen. Kaaos vaihtuu niin kutsuttuun ääni-taiteeseen ja kriittinen näkökulma on vain jalostunutta keskustelua. Äänitaidetta, performanssia ja kokeellista musiikkia avant-garden vivahteilla, dystooppinen leikki ja kolmen kuukauden pimeys tuotuna valoon.

 

Evelyne Leblanc-Roberge syntyi pienessä ranskankielisessä rannikkokylässä Quebecissä, Kanadassa. Keskeistä Evelynin työskentelyssä ja projekteissa on kiinnostus aktivoida tiloja, joita usein ylenkatsotaan tai jotka ovat näkymättömissä, tutkien siirtymien ja muistin teemoja sekä teemoihin sulautuneita monimutkaisia tasoja ja mekanismeja. Evelyne on suorittanut taiteen kandidaattia vastaavan tutkintonsa (bachelor of fine arts) valokuvauksesta, Concordian yliopistossa (Montreal, Kanada) ja taiteen maisterin tutkintonsa elektronisesta taiteesta Alfredin yliopistossa Taiteen ja suunnittelun laitokselta (School of art and design-Alfred, New york). Tällä hetkellä hän toimii apulaisprofessorina Rochesterin yliopiston Taiteen ja linssiin painottavan median laitoksella (Art and lens based media-Rochester, New York). Evelyn kiittää Rochesterin yliopistoa ja Kanadan valtuuston taiteiden jaostoa (Canada council of the arts) avokätisestä tuesta viimeisimmässä tutkimustyössä.

 

Let’s open dialogue through sound, image, and drawing. Evelyne Leblanc-Roberge and lintulintu invite you to create DIRECT and IMMEDIATE responses to the artworks on display at Free Translation exhibition. Your artistic response makes space for inspiration to flow.

 

When: Sunday, November 18, 2018 from 13:00-16:00

For whom: all ages

Where: MAA-tila, Pääskylänrinne 10, 00500 Helsinki

Languages: Finnish, English, French

For more information:

( ( ( Transmitting < > < > translating soundwaves ) ) )

Resonance, communication without words. Dialogue between us, around us, within us, take a deep breath. Sharing alternative language, translating resonance into communication, building bridges, connections, resonance is all around and all the time. Sound moves you closer to the core, leaving out material restrictions. We’ll shape the space beyond the walls, bounce back and forth. Hear what can be heard, turn voice into sound.

 

Telescopic viewing, wide-angle configurations.

In this ephemeral collage/installation workshop, you will make a response to a very specific space or trajectory, for example, one corner of the gallery, one tile of the floor, a door knob, the distance between two walls. This collective image-making and writing experiment will explore translation(s) of text into image and vice versa in response to the work presented in the exhibition and ignite dialogues about material limitation and question(s) of access.

About us:

 

Free Translation is an exhibition that makes use of the translation process as we interact and create new artworks at MAA-tila. The collected artworks are created by incarcerated people, ex-convicts, and anyone affected by imprisonment. The works on view will encourage the audience to prompt dialogue, inspire thoughts, and creatively activate the space. The multi-disciplinary exhibition showcases international works at MAA-tila from November 15-29 and online.

 

Evelyne Leblanc-Roberge was born in a small francophone coastal village in Québec, Canada. Central to Evelyne’s practice and projects is an interest to activate spaces that are often invisible or overlooked, and to explore themes of displacement and memory and the complex layers and mechanisms embedded within. She received her BFA in photography from Concordia University (Montreal, Canada) and her MFA in electronic integrated arts from the School of Art and Design at Alfred University (Alfred, New York). She is currently an Associate Professor of Art and Lens Based Media at the University of Rochester (Rochester, New York). Evelyne would like to thank the University of Rochester and the Canada Council for the Arts for their generous support on her recent research projects.

 

lintulintu is experimental. We identify as heterosexual and privileged sound duo consisting two birds one stone. We have expensive electronic equipment and our earthly bodies, which we try to harmonize. Despite the advantage of self caused suffering lintulintu finds a way to feeling good. Chaos switches into so called sound art and critical point of view is just advanced conversation. Sound art, performance and experimental music taking flavors of avant-garde, playing around dystopia and bringing three months of darkness into light. We’ve gone to few schools and worked with institutions.

Shopping Basket