2022 Kiila X Catalysti: The Educator’s Circle – Skillshare sessions with Alex van Giersbergen 20.11.2022

Location: Globe Art Point
Address: Malminkatu 5, 00100 Helsinki

Kiila and Catalysti invite you to participate in the upcoming Skillshare session (part of Catalysti’s Educator’s Circle Programme). 

This session is facilitated by Alex van Giersbergen on 20.11.2022 (Sunday) –– we’d love to have you there!  


The Skillshare workshops bring together Kiila and Catalysti members to meet, learn from each other and share their knowledges. This workshop has place for about 10 participants and will primarily be conducted in English (but Finnish too, if and when required).  

About the session:  

Playing with Pixels

In this workshop, we will use code to dive into various ways of analysing and altering video material. Participants will learn how computers handle pixel-data of (live-) video footage and how to use programming to play around with those pixels.

Areas of focus will be extracting and modifying colours, comparing frames of video to each other to detect movement (frame differentiation) and using a background to detect objects and people in a video (background subtraction). We will also look at different use-cases and the advantages and disadvantages of different techniques.

The programming environment used in the workshop is Processing (https://processing.org/). Processing is a Java based environment that was developed for teaching, but is also powerful enough to create professional projects. There is no minimum level or required previous knowledge for participants.

About Alex van Giersbergen: 

Alex van Giersbergen is currently based in Helsinki, Finland, born in the Netherlands. During his education in Rotterdam, he became influenced by the new media scene and media festival culture. He creates interactive works using custom software and electronics. His work focuses on everyday routines and picks apart behavioural patterns. Over the years collaborations with other artists have become more central, which lead to varied projects that focus on sound and interaction. Currently, van Giersbergen focuses on composing visual narratives to accompany sound and theatre performances.

https://www.wtf0.nl/

The workshop is free and open to all. Please bring a laptop. 


The sessions are made possible thanks to funding granted by Arts Promotion Center Finland. 

There will be some snacks, tea and coffee but please don’t hesitate to bring your lunch with you.

Date: 20.11.2022, Saturday  

10am-18.00 

Globe Art Point 

Malminkatu 5, 00100 Helsinki

Please call Dahlia in case of anything: +358442396035

Please RSVP your participation latest by 15.11.2022 on this email and cc on . This will help us in organising the space and materials better. Members of Kiila/Catalysti have priority but if you are not a member of either of these associations, we will still be more than happy to have you too!

 

Looking forward to seeing you there.  

warmly,  

Kiila and Catalysti

————————————————————

Hyvät jäsenet

Kiila ja Catalysti kutsuvat sinut mukaan tulevaan Skillshare-istuntoon (osa Catalystin Educator’s Circle -ohjelmaa).

Tämän istunnon vetäjänä on Alex van Giersbergen 20.11.2022 (sunnuntai) – – toivomme sinut paikalle!

Skillshare-työpajat kokoavat Kiilan ja Catalystin jäsenet tapaamaan, oppimaan toisiltaan ja jakamaan tietojaan.  Työpajaan mahtuu noin 10 osallistujaa ja se toteutetaan ensisijaisesti englanniksi (mutta tarvittaessa myös suomeksi).

Tietoja työpaja :
Pikselien kanssa leikkiminen
Tässä työpajassa sukellamme koodin avulla erilaisiin tapoihin analysoida ja muokata videomateriaalia.  Osallistujat oppivat kuinka tietokoneet käsittelevät (live-)videomateriaalin pikselidataa ja kuinka ohjelmoinnin avulla leikkiä näiden pikseleiden kanssa.

työpajan pääteemoja  ovat värien poimiminen ja muokkaaminen, videon kuvien vertaaminen toisiinsa liikkeen havaitsemiseksi (kehysten erottelu) ja taustan käyttäminen kohteiden ja ihmisten havaitsemiseen videossa (taustan vähennys).  Tarkastellaan myös eri tekniikoiden etuja ja haittoja.

Työpajassa käytetty ohjelmointiympäristö on Processing (https://processing.org/).  Processing on Java-pohjainen ympäristö, joka on kehitetty opetukseen, mutta joka on riittävän tehokas myös ammattimaisten projektien luomiseen.  Osallistujilta ei ole vähimmäistasoa tai vaadittua aiempaa osaamista.

Tietoja Alex van Giersbergenistä:
Alex van Giersbergen työskentelee tällä hetkellä Helsingissä ja on syntynyt Hollannissa.  Rotterdamissa opiskellessaan hän sai vaikutteita uudesta mediasta ja mediafestivaalien kulttuurista.  Hän luo interaktiivisia teoksia räätälöityjen ohjelmistojen ja elektroniikan avulla.  Hänen työnsä keskittyy päivittäisiin rutiineihin ja poimii käyttäytymismalleja.  Vuosien mittaan yhteistyö muiden artistien kanssa on tullut keskeisemmäksi, mikä johtaa monipuolisiin ääniin ja vuorovaikutukseen keskittyviin projekteihin.  Tällä hetkellä van Giersbergen keskittyy visuaalisten tarinoiden säveltämiseen ääni- ja teatteriesityksiin.
https://www.wtf0.nl/

Työpaja on ilmainen ja avoin kaikille. Työpaja on ilmainen ja avoin kaikille. Tuo kannettava tietokone. 

Istunnot ovat mahdollisia Taiteen edistämiskeskuksen myöntämän rahoituksen ansiosta.

Tarjolla on pientä purtavaa, teetä ja kahvia, mutta älä epäröi tuoda lounasta mukaasi.

Päivämäärä: 20.11.2022, lauantai
klo 10-18

Globe Art Point
Malminkatu 5, 00100 Helsinki
Soita Dahlialle, jos sinulla on jotain kysyttävää: +358442396035

Ilmoita osallistumisesi viimeistään 15.11.2022tähän sähköpostiin ja kopioon osoitteeseen dahlia.elbroul@gmail.com.  Tämä auttaa järjestämään tilan ja materiaalit paremmin.  Kiila/Catalystin jäsenet ovat etusijalla, mutta jos et ole kummankaan yhdistyksen jäsen, olemme silti enemmän kuin iloisia saamaan sinutkin!

Odotan innolla näkemistäsi siellä.

lämpimästi,
Kiila ja Catalysti

Shopping Basket